Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarih : 14.8.2018

Toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını bozan, hatta yaşam kaybına yol açan, sebep olduğu suç ve kazaların adli, sosyal ve hukuki yansımalarıyla toplumsal yapıyı bozan, uyuşturucu kullanımı küresel bir halk sağlığı sorunudur.
 
Bireysel bir sağlık sorunu olmasının yanı sıra etkisi sadece kullanıcılarıyla sınırlı kalmayarak onların ailelerini, çevrelerini ve tüm toplumu etkileyen ve sebep olduğu diğer sorunlar nedeniyle toplumun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bağımlılık probleminin ortadan kaldırılabilmesi ancak toplumun tüm kesimlerini içeren kamu, özel, sivil toplum ve vatandaş işbirliğindeki çok sektörlü bir mücadeleyle mümkün olacaktır.
 
Bu çerçevede Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı 08.08.2018 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda tüm kurum üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM