Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

Tarih : 17.7.2018

Sağlık Bakanlığınca 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı (Değ. ibare:RG-21/5/2011-27940) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Kurumumuzca Müdürlüğümüze verilen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetkisi çerçevesinde 02-03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde Müdürlüğümüze başvuru yapan 24 kişiye Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Eğitim salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi verilmiştir.

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM