Olay Yönetim Sistemi (OYS) ve Hastane Koordinasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Tarih : 30.4.2018

Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/01/2018 tarihli ve E.571 sayılı yazısı ile 08/02/2018 tarihli ve E.848 sayılı yazısı gereğince; Ülkemizde yaşanan olağanüstü durumlarda acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve koordineli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla acil servise müracaat eden kişilere ait verilerin toplanması önem arz etmektedir.

 

Olağanüstü durumlarda acil servislere müracaat eden kişilerin bilgilerinin merkezi olarak toplanabilmesi, verilerin tek bir kaynaktan görülebilmesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlükleri ortak çalışma yürüterek "Olay Yönetim Sistemi" projesini 06.01.2017 tarihinde 81 ilde devreye almıştır.

 

Olay Yönetim Sistemi (OYS); terör, doğal afet ve çok kişinin etkilendiği kazalarda Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi tarafından hızlı ve etkin şekilde koordinasyon sağlanabilmesi için kullanılmaktadır.

 

Hastane Koordinasyon Sistemi kapsamında ise dolu/boş yatak bilgisi ve nöbetçi hekim bilgisi istenmektedir. İl Komuta Kontrol merkezlerine ARMAKOM sistemi üzerinden veri girişi yapılan nöbetçi hekim bilgileri ve dolu/boş yatak bilgileri HBYS'ler tarafından USS’ye iletilmesi için kullanılmaktadır.

 

Bu kapsamda; sağlık tesislerinden sisteme entegre olmayanların ivedilikle sisteme entegre olması ve veri akışının Olay Yönetim Sistemi (OYS) üzerinden sağlanması konusunda Müdürlüğümüze bağlı tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden ikişer personelin katılımı ile (öncelikle bilgi işlem sorumluları ve acil serviste hasta kaydı yapan bilgi işlem sorumluları) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20.04.2018 tarihinde saat 10.00’da Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 

-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM