Direkt Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikası Hakkında

Tarih : 27.2.2018

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Standartları 22.02.2018 tarih ve E.131 sayılı Makam Oluru ile revize edilmiş olup; bu revizyonun yayımlandığı tarihten önce Kan Hizmet Birimlerinde son 10 (on) yıl içinde en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu belgeleyen kişilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim merkezine başvuru yapmaları halinde sertifika düzenlenecektir. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM