Direkt Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikası Hakkında

Tarih : 22.2.2018

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Standartları 18.12.2017 tarih ve E.1547 sayılı Makam Oluru ile revize edilmiş olup; bu revizyonun yayımlandığı tarihten önce Kan Hizmet Birimlerinde son 10 (on) yıl içinde en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu belgeleyen kişilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim merkezine başvuru yapmaları halinde sertifika düzenlenecektir. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM